Optimitza la regla del minut

Amb el temporitzador TACHODRIVE TIMER sabreu exactament quan heu de parar el vehicle i donar pas a l’activitat de descans.

El temporitzador TACHODRIVE és un avisador que va sincronitzat amb el tacògraf dels camions i permet als conductors realitzar les unitats de moviment mínimes sense que l’activitat de conducció quedi enregistrada al tacògraf. Està dissenyat per a tacògrafs digitals compatibles amb la “regla del minut” i és intuïtiu, d’ús simple i amb senyalització acústica i botó multifuncional.